Showing all 12 results

Keo dán gạch ứng dụng cho bê tông, nền lát gạch cho hiệu quả cao và tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm chính hãng từ nhiều NSX nổi tiếng như Bestmix, Bossil.