Sika Monotop 610 – Chất kết nối và ức chế ăn mòn bê tông

Chất kết dính và bảo vệ cốt thép

Hệ thống một thành phần nên chỉ cần thêm nước sạch

Dễ thi công bằng chổi, con lăn hoặc bằng cách phun

Kết dính tuyệt hảo với thép và bê tông

Khả năng chống sự thẩm thấu nước và Clorua cao

Giá tốt: Liên Hệ (0902.49.86.85)