Màng chống thấm khò nóng Bitumode Delta-P GY 3mm

Màng chống thấm khò nóng polyme – bitum biến tính

Màng chống thấm đa năng

Ứng dụng chống thấm cho: Mái một lớp, hai lớp

Chống thấm nhà vệ sinh

Giá tốt: Liên Hệ (0902.49.86.85)