Hạng mục – Công dụng sản phẩm Smartseal corp cung cấp:

  • Phụ gia chống thấm

  • Phụ gia bê tông

  • Phụ gia, hóa chất kết nối – sửa chữa – vữa rót bê tông

  • Sơn Epoxy: Sơn lót, sơn tự san phẳng, sơn chống thấm,…

  • Phụ gia xử lý và bảo vệ bề mặt

  • Sản phẩm nền sàn: Xoa nền, tăng độ cứng cho nền sàn

  • Sản phẩm hoàn thiện: Keo chà rôn, keo dán gạch, bột trét