Epoxy BestBond-EP753 (Sửa chữa và liên kết bê tông )

  • Epoxy sửa chữa và liên kết bê tông, gốc epoxy
  • Dùng sửa chữa bê tông, gạch ngói, đá tự nhiên,…
  • Sửa chữa, dặm vá các vết nứt, rỗ tổ ong, ăn mòn xâm thực…
  • Lắp ghép bê tông, đá tự nhiên, đá nhân tạo, cấy ghép bu-lông,…