Keo chà ron BestJoint CE200

  • Keo chà ron, chít mạch gốc xi măng-polymer
  • Chà ron gạch ốp tường, lát nền, gạch ngói trang trí
  • Trám các khe hở nhỏ giữa các tấm pa-nel
  • Trám các khe nứt nhỏ, các góc nhọn
  • Không nứt, không thấm, không loang màu.