Sikagrout 212-11

SikaGrout 212-11 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương.

Giá tốt: Liên Hệ (0902.49.86.85)