Màng chống thấm khò nóng Bitumode Delta-P PE 3mm

Màng chống thấm khò nóng polyme – bitum biến tính

Loại độ dày 3mm, mặt trên là polyethylen

Màng chống thấm đa năng

Ứng dụng chống thấm cho: Mái một lớp, hai lớp

Chống thấm nhà vệ sinh