Màng chống thấm khò nóng Lemax PE-APP

Màng chống thấm khò nóng

Lĩnh vực ứng dụng: Mái, sàn vệ sinh, tầng hầm

Dễ thi công bằng khò nóng

Ổn định kích thước rất tốt

Tuyệt đối không thấm nước