Màng chống thấm khò nóng Lemax S-APP 3mm

Màng chống thấm khò nóng Lemax 3mm

Dễ thi công bằng khò nóng

Ổn định kích thước rất tốt

Tuyệt đối không thấm nước

Hiệu suất nhiệt độ cao rất tốt

Thân thiện với môi trường