Super R7

Phụ gia siêu hóa dẻo phát triển nhanh cường độ cho bê tông Không làm tăng rủi ro do bị phân tầng trong quá trình đổ bê tông. Tăng cao độ dẻo của bê tông, dễ thi công, dễ đầm dùi… Tăng cao độ sít đặc cho bê tông, cải thiện chất lượng bề mặt. Giảm thiểu hiện tượng co ngót, nứt nẻ bê tông.