Phụ gia siêu hóa dẻo Sikament® R4(ER)

Sikament® R4(ER) được sử dụng cho: Nền móng. Tấm sàn. Đổ bê tông với thể tích lớn. Tường, cột, dầm. Bê tông được vận chuyển trên quãng đường dài. Cấu kiện mỏng có mật độ thép dầy. (Đóng gói: Can 5L, 25L)